Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

PROVOZ

 

Provoz mateřské školy je pondělí - pátek od 6,00 - 16,00 hodin.

      Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

MŠ + odloučené pracoviště
6,00 - 8,30
scházení dětí


 
6,00 – 10,00 příchod dětí do MŠ, hry dle volby a přání dětí, jazykové chvilky, smyslové hry, didakticky zacílené činnosti /záměrné i spontánní/ ve skupinách i individuálně, komunikativní kruh, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, jóga
8,30 – 9,00 hygiena, svačina
10,00 – 11,30 pobyt dětí venku, případně náhradní činnosti
11,30 – 12,30 hygiena, oběd
12,30 – 14,30 spánek či odpočinek dětí, odpolední zájmové aktivity
14,30 – 16,00 hygiena, svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Nadstandartní aktivity

Pondělí dle dohody s rodiči  logopedie                                            
     
Úterý odpoledne výtvarné aktivity                               Šmiřáková, Michálková 
Středa odpoledne angličtina Schäfer school
odpoledne taneční kroužek Gažáková
Čtvrtek      odpoledne literárně dramatické, environmentální         Žabenská, Šturcová
Pátek 10,00 - 11,00 plavání                                            Staňková, Žabenská, Šturcová, Židková,
Zichová, Lančová

 

ZAMĚSTNANCI

ředitelka: Miroslava Šmiřáková
zástupkyně: Petra Michálková
učitelky: Petra Staňková
Bc.Lucie Žabenská
Bc.Kateřina Šturcová
  Hana Zichová
  Helena Grygarová
školní asistent: Adéla Žurovcová
vedoucí školní jídelny: Petra Janšová
kuchařka: Zita Drozdová
školnice + kuchařka: Kateřina Tichovská
uklízečka + prac. provozu: Martina Židková
uklízečka + prac. provozu: Lucie Lančová
vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti: Bc. Hana Lančová
učitelka: Michaela Konečná
uklízečka + prac. provozu: Jarmila Hynečková

1.třída KUŘÁTKA

2.třída BERUŠKY

3.třída DELFÍNCI

4. třída MOTÝLCI

O děti se starají paní učitelky: O děti se starají paní učitelky: O děti se starají paní učitelky: O děti se starají paní učitelky:

Petra Staňková

Bc. Kateřina Šturcová

Petra Michálková

Michaela Konečná

Hana Zichová Bc. Lucie Žabenská Miroslava Šmiřáková  Bc. Hana Lančová
Školní asistent: Adéla Žurovcová   Helena Grygarová