Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451
739 45 FRYČOVICE
558 668 136 * 733 393 729
ms-frycovice@seznam.cz

PROVOZ

Provoz mateřské školy je pondělí - pátek od 6,00 - 16,00 hodin.

      Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

6,00 – 7,15 scházení dětí ve 2. třídě, později ve svých třídách
6,00 – 10,00 příchod dětí do MŠ, hry dle volby a přání dětí, jazykové chvilky, smyslové hry, didakticky zacílené činnosti /záměrné i spontánní/ ve skupinách i individuálně, komunikativní kruh, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, jóga
8,30 – 9,00 hygiena, svačina
10,00 – 11,30 pobyt dětí venku, případně náhradní činnosti
11,30 – 12,30 hygiena, oběd
12,30 – 14,30 spánek či odpočinek dětí, odpolední zájmové aktivity
14,30 – 16,00 hygiena, svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Nadstandartní aktivity

Pondělí dle dohody s rodiči  logopedie                                           Mgr.Zagorová
odpoledne  angličtina Mgr. Säferová
Úterý odpoledne  výtvarné aktivity                               Šmiřáková, Michálková 
Středa odpoledne  angličtina Mgr. Säferová
     
Čtvrtek      odpoledne  literárně dramatické, environmentální         Žabenská, Lančová
Pátek 10,00 - 11,00  plavání                                            Staňková, Žabenská, Šturcová, Židková, Tichovská

 

ZAMĚSTNANCI

ředitelka: Miroslava Šmiřáková
zástupkyně: Bc.Hana Lančová
učitelky: Petra Staňková
Petra Michálková
Bc.Lucie Žabenská
  Bc.Kateřina Šturcová
vedoucí školní jídelny: Petra Janšová
kuchařka: Zita Drozdová
školnice+ pom.kuchařka: Kateřina Tichovská
uklízečka + pom.kuchařka: Martina Židková

1.třída KUŘÁTKA

2.třída BERUŠKY

3.třída DELFÍNCI

O děti se starají paní učitelky: O děti se starají paní učitelky: O děti se starají paní učitelky:
Petra Staňková Bc. Hana Lančová Petra Michálková
Bc. Kateřina Šturcová Bc. Lucie Žabenská Miroslava Šmiřáková