Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451
739 45 FRYČOVICE
558 668 136 * 733 393 729
ms-frycovice@seznam.cz

Berušky

Kapacita třídy „Berušky“ je 26 dětí ve věku 2,5 - 4 let.

Učitelky: Bc. Hana Lančová, Bc. Lucie Žabenská

     Na počátku školního roku je naším hlavním cílem pomoci citlivým a laskavým přístupem zvládnout odloučení od rodičů a adaptaci zejména nově příchozím dětem, pro které je MŠ první samostatnou zkušeností. Pomáháme jim zbavit se ostychu, začlenit se do sociální skupiny a společně s ostatními dětmi vytváříme kamarádské vztahy a klidné prostředí ve třídě. Učí se respektovat druhého, rozlišovat, pojmenovat a zvládat své emoce, pomáhat si, spolupracovat, ale také prosadit svůj názor a hájit svá práva. Děti si upevňují zásady slušného chování – umět pozdravit, poprosit, poděkovat. Na základě skutečných situací a prožitků pak společně vytváříme pravidla soužití ve třídě, která se snažíme dodržovat.

(Dítěti je potřeba vysvětlit, proč je důležité pravidlo dodržovat!)

Zdokonalují se v sebeobsluze – hygienické návyky, stolování, oblékání, udržování čistoty a pořádku. Při všech činnostech, které jsou založeny na hře a prožitkovém učení si děti rozšiřují své jazykové schopnosti, emocionální schopnosti, prohlubují své vědomosti a zdokonalují pohybové dovednosti. Řízené činnosti jsou frontální (hromadné), skupinové (5-7dětí) a dle potřeby individuální. Děti mají možnost vybrat si z velké nabídky činností. Ke všem těmto činnostem - řízeným i spontánním jsou vhodně a průběžně motivovány, aby se zapojily bez obav a s nadšením.

Při všech činnostech jsou chváleny – nejen za výsledek, ale také za snahu!

Aby tohle vše fungovalo, je velmi důležitá spolupráce a komunikace mezi učitelkami a rodiči, kteří mnohdy s obavami svěřují své dítě „do neznáma“. Proto mají možnost kdykoli se informovat nejen o dění v MŠ, ale také o chování a šikovnosti jejich dítěte, ale také o tom, čím oni sami mohou přispět ke spokojenosti svých dětí v MŠ.

Fotogalerie: 2.třída: Berušky