Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

Berušky

 

Kapacita třídy „Berušky“ je 27 dětí ve věku 3 - 5 let.

Učitelky: Bc. Kateřina Šturcová, Bc. Lucie Žabenská

     Každý začátek nového školního roku bývá náročný nejen pro nově příchozí děti, ale i pro děti, které již školku navštěvovaly. V tomto období si děti zvykají na odloučení od rodičů, nové prostředí třídy, na nové kamarády i nové paní učitelky. Hlavním úkolem učitele je, aby děti všechny tyto skutečnosti překonaly, vytvořily si hezké vztahy mezi sebou a tím vznikla klidná a pohodová atmosféra třídy. K tomu slouží a pomáhají pravidla třídy, která na počátku roku vytváří společně paní učitelky i děti a v průběhu celého roku se tato pravidla snaží dodržovat a vštěpovat. Mezi základní pravidla třídy patří zásady slušného chování, tolerance, ohleduplnosti, kamarádství a spolupráce.  Všechna tato pravidla se snažíme dětem buďto formou hry nebo na konkrétních situacích přibližovat a vysvětlovat.

     Během celého roku se děti zdokonalují v sebeobsluze, hygienických návycích, udržování čistoty a pořádku. Pro děti jsou ve třídě připraveny nejrůznější druhy hraček, her, pomůcek a činností, které vhodným a nenásilným způsobem rozšiřují a prohlubují znalosti a dovednosti dětí v oblasti jazykové, emocionální, sociální i pohybové.

     V průběhu řízených činností, během kterých seznamujeme děti s nejrůznějšími tématy, se učíme nové písně, básničky a říkanky. Všechny tyto aktivity probíhají formou demonstrační – pozorováním, praktickou, frontální (hromadnou), skupinovou a v případě potřeby formou individuální.

     Při všech činnostech si děti zasluhují neustálou podporu, pochvalu, povzbuzování a motivaci, protože není důležitý výsledek, ale u dětí si nesmírně vážíme snahy.

     Velmi důležité je navázání dobré spolupráce a důvěry mezi pedagogy a rodiči. V případě jakéhokoli dotazu, informace o jejich dítěti, pochybností nebo problému se mohou rodiče kdykoli obrátit na paní učitelku.

Fotogalerie: 2.třída: Berušky