Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

Střednědobý výhled rozpočtu

Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace
     
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021  
  2020 2021
Příspěvek zřizovatele 1430000,00 1480000,00
Úplata za vzdělávání 200000,00 210000,00
Stravné 450000,00 470000,00
Ostatní výnosy 2500,00 2500,00
Státní rozpočet 4600000,00 4800000,00
Příjmy celkem: 6682500,00 6962500,00
Provozní náklady 2082500,00 2162500,00
Náklady na mzdy, odvody a ONIV 4600000,00 4800000,00
Výdaje celkem: 6682500,00 6962500,00
     
     
     
Miroslava Šmiřáková, ředitelka školy:    
     
Ve Fryčovicích 30.11.2018