Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

Delfínci

 

Kapacita třídy je 26 dětí ve věku 4 - 7 let.

Učitelky: Miroslava Šmiřáková, Petra Michálková

Naše záměry: citová samostatnost, samostatnost při hygieně, sebeobsluze, stolování

- rozvoj řečových schopností (slovní zásoba, výslovnost, správné dýchání, artikulace, komunikace)

- socializace dětí, navázat a doplnit rodinnou výchovu

- správné držení tužky

- zásady slušného chování ( pozdravit, poděkovat, neskákat do řeči)

- rozvoj pozornosti a zvídavosti, zájmu o hry a činnosti

- kladný vztah k přírodě

 

 Třídní básnička

Delfínci si říkáme

taky rádi zpíváme.

Cvičíme a dovádíme,

ve školce se nenudíme.

My jsme správná partička,

každý kluk i holčička.

 

Nezapomeň!

- Chránit slabé!

- Být čestný! (nelhat, nepodvádět, nekrást)

- Být slušný ( neříkat škaredá slova, nepomlouvat)

- Pomáhat!

- Být přátelský ke všem! (nekřičet, nervat se)

 

Fotogalerie: 3.třída: Delfínci