Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

Historie MŠ

Mateřská škola má ve Fryčovicích dlouholetou tradici. Sídlila v několika budovách v obci. Od roku 1959 sídlí v budově bývalých bytů v pěkném přírodním prostředí ve středu obce. Zde bylo vše přizpůsobeno pro předškolní vzdělávání.

V roce 1975 došlo k rekonstrukci stávající budovy a přístavbě nové části. Vzniklo tak zařízení se třemi třídami, dvěma ložnicemi a vlastní kuchyní, kde připravujeme celodenní stravu pro děti i zaměstnance školy.

V roce 2012 došlo k další rozsáhlé rekonstrukci. 

Díky projektu  „Blíž k přírodě, blíž k světu“  schváleného  „Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko“ , kde jsme získali finanční prostředky EU a byly zrekonstruovány obě budovy.

Projektem “Revitalizace zahrady mateřské školy Fryčovice“ podané na MAS Pobeskydí“ jsme částečně zrekonstruovali zahradu při mateřské škole, oplocení a parkoviště před budovami.

Třetím zdrojem v této rekonstrukci byla Obec Fryčovice, která se podílela na spolufinancování, získala peníze na ozelenění obce a část investovala do úpravy a výsadby stromů a zeleně na zahradě školy.

V roce 2015 jsme se pokusili získat další finanční prostředky podáním výzvy z SFŽP, dopracovali plán druhé části zahrady a společně s naším provozovatelem podali projekt na „Zahradu v přírodním stylu“ a tak dokončili celý projekt rekonstrukce zahrady při MŠ Fryčovice. Projekt byl schválen a realizace se uskutečnila na podzim 2015.

V roce 2018 došlo k navýšení kapacity na 91 dětí a vzniklo tak nové, odloučené pracoviště v budově bývalé fary č.p. 38. , které je určeno pro nejmladších dětí.

 

 

Přístavba MŠ - rok 1975

Fotogalerie: Rekonstrukce MŠ 2012

FOTOGALERIE - Rekonstrukce zahrady v roce 2015

Odloučené pracoviště - FARA