Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Podrobné informace:

 

Zápis dětí do mateřské školy proběhne 9.května 2019 od 9:00 do 16:00 hodin v kanceláři ředitelky mateřské školy.

Abyste se svými dětmi nemuseli dlouho čekat, přihlaste se do připraveného časového harmonogramu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole jsou k dispozici ke stažení ZDE:

Stáhněte si oboustranně, (případně si jej můžete vyzvednout v MŠ u ředitelky školy): Žádost o přijetí 2019

  • K zápisu se dostaví zákonný zástupce (žadatel) s dítětem a předloží rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti, odevzdá "Žádost o přijetí".

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 9:00 do 16:00 hod i žádosti stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ podle pořadí podání žádosti. Pokud počet žádostí překročí kapacitu školy, rozhodne ředitel školy o přijetí dětí podle kritérií, se kterými budou všichni zákonní zástupci při zápisu seznámeni, zároveň jsou kritéria umístěna i zde, na stránkách školy.

Důležitá informace: Pro děti, které dovrší do 31.8.2019 pět let, je od 1.9.2019 předškolní vzdělávání POVINNÉ!

Děti mohou být přijaty do mateřské školy i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.