Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451
739 45 FRYČOVICE
558 668 136 * 733 393 729
ms-frycovice@seznam.cz

Oznamuji rodičům, kteří přišli se svými dětmi k zápisu dne 9.5.2018 a NEBYLI PŘIJATI, že Rada obce dne 2.7.2018 rozhodla o povolení využívat prostory bývalé fary pro odloučené pracoviště naši školy a možnosti zřídit další třídu. Po zvýšení kapacity a změně v zápisu rejstříku škol,vydám nová rozhodnutí o přijetí a budu informovat o dalším postupu.

Miroslava Šmiřáková, ředitelka školy

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Podrobné informace:

 

Zápis dětí do mateřské školy proběhne 9.května 2018 od 9:00 do 16:00 hodin v kanceláři ředitelky mateřské školy.

Abyste se svými dětmi nemuseli dlouho čekat, přihlaste se do připraveného časového harmonogramu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole jsou k dispozici ZDE.

Stáhněte si oboustranně, (případně si jej můžete vyzvednout v MŠ u ředitelky školy):

Žádost o přijetí dítěte 2018

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 9:00 do 16:00 hod i žádosti stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ podle pořadí podání žádosti. Pokud počet žádostí překročí kapacitu školy, rozhodne ředitel školy o přijetí dětí podle kritérií, se kterými budou všichni zákonní zástupci při zápisu seznámeni, zároveň jsou kritéria umístěna i zde, na stránkách školy.

Důležitá informace: Pro děti, které dovrší do 31.8.2018 pět let, je od 1.9.2018 předškolní vzdělávání POVINNÉ!

Děti mohou být přijaty do mateřské školy i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.