Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451
739 45 FRYČOVICE
558 668 136 * 733 393 729
ms-frycovice@seznam.cz

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Podrobné informace:

Zápis dětí do mateřské školy proběhne 10.května 2017 od 9:00 do 16:00 hodin v kanceláři mateřské školy. Vzhledem ke skutečnosti, že se v minulých letech tvořila dlouhá fronta, nabízíme všem zájemcům o možnost zapsat se do připraveného časového harmonogramu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole jsou k dispozici ZDE.

Při zápisu je nutné odevzdat vyplněné následující formuláře:

Veškeré formuláře je nutné stáhnout, vytisknout a vyplnit, popř. si je můžete vyzvednout v mateřské škole po dohodě s ředitelkou MŠ.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a předloží rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti, odevzdá výše uvedené formuláře (lze odevzdat i dříve). Datum na všech formulářích bude 10.5.2017.

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 9:00 do 16:00 hod i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ podle pořadí podání žádosti. Pokud počet žádostí překročí kapacitu školy, rozhodne ředitel školy o přijetí dětí podle kritérií, se kterými budou všichni zákonní zástupci při zápisu seznámeni, zároveň jsou kritéria umístěna mezi formuláři na stránkách školy.

V den zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.