Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019 / 2020,

dle §123 odst.4, zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Směrnice č. 16, platné od 1.9.2019 je :

350,- Kč.

PODKLADY PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU

na školní rok 2019 - 2020

ŠKOLNÉ:

Založte si trvalý příkaz – číslo účtu: 181387477/0300  
Částka: 350,- Kč
Variabilní symbol: 10
Konstantní symbol: 0008
Zpráva (příjemci): příjmení a jméno dítěte (případně více dětí) - NUTNÉ!
Splatnost: vždy do 10. v měsíci

 

Ve vyjímečných případech, po dohodě s ředitelkou školy předem, je možné zaplatit úplatu hotově do pokladny mateřské školy. Povinnost hotovostní úhrady mají tito zákonní zástupci dětí i v případě, že je dítě nemocné nebo odhlášené.

Plátci

  1. Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku.
  2. Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je vzdělávání v posledním tj. ve 3. ročníku mateřské školy poskytováno bezúplatně - děti, které v období od 01. září do 31. srpna následujícího roku dovrší nejvýše 6 let věku.
  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez zdravotního postižení bezúplatně i v případě, že  bude mít odklad školní docházky.
  • V případě přijetí dítěte bez zdravotního postižení do posledního ročníku mateřské školy (např. nové přijetí v průběhu školního roku, z důvodu přestěhování dítěte), sdělí zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy formou českého prohlášení, zda a po jak dlouhou dobu již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy.
  • Vzdělávání v posledním ročníku veřejné mateřské školy se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se poskytuje dítěti vždy bezúplatně, a to bez časového omezení.