Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

Zájmové aktivity

V naší MŠ mimo základních forem práce zařazujeme i nadstandardní aktivity:

u dětí s vadou výslovnosti je prováděna pravidelná logopedická péče

celoroční plavání v místním bazénu

literárně-dramatické zájmové aktivity

environmentální zájmové aktivity

výtvarné zájmové aktivity

keramické zájmové aktivity

základy angličtiny

 

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství dalších aktivit

škola v přírodě

divadla, koncerty, výlety,exkurze, výstavy, vystoupení s programem, účast v různých soutěžích

lyžařský výcvik