Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

4. třída: Motýlci

Kapacity třídy je 15 dětí ve věku od 2,5 do 4 let.

 

Učitelky: Bc. Hana Lančová, Michaela Konečná

    Třídu Motýlků navštěvuje 15 dětí ve věku od 2,5 do 4 let. Vznikla  „Na faře“ v srpnu 2018, jako odloučené pracoviště stávající MŠ. Od prvopočátku jsme dělaly vše proto, aby vzniklé prostředí bylo pro děti příjemné, podnětné, zajímavé. Pro všechny děti, kromě jednoho, byl nástup do naší třídy prvním odloučením od rodičů. Proto se snažíme svým přístupem, aby zde měly pocit ochrany, bezpečí, porozumění a pohody.

     Společně s dětmi vytváříme pravidla soužití ve třídě, která jsou pro ně důležitá nejen z hlediska jejich bezpečnosti, ale zároveň si upevňují zásady slušného chování - zdravení, používání kouzelných slovíček – prosím a děkuji, učí se komunikovat s druhými dětmi i dospělými bez ostychu, ale vhodným způsobem. Učí se toleranci, ale také sebeprosazení, spolupráci, spory řešit dohodou a také pochopit a zvládat své emoce. Pro děti v tomto věku je to náročné.

Je důležité, aby pochopily PROČ  mají pravidla dodržovat, aby pro ně nebyla jen příkazem nebo zákazem. Pravidla si upevňují i na základě prožitků a aktuálně si je při různě vzniklých situacích připomínáme.

     MŠ je vzdělávací institucí, což se prolíná jak při spontánních činnostech (při hrách), tak při řízených činnostech. Děti mají pestrou, zajímavou nabídku činností, které je rozvíjejí ve všech oblastech – jemné i hrubé motoriky, schopnosti řečové a jazykové , psychosociální, emoční, ale také v oblasti činnostní – dovedností, zejména v sebeobsluze. Upřednostňujeme prožitkové učení, názorně - demonstrační, experiment, využíváme dramatizaci. S dětmi pracujeme individuálně, ve skupinkách i frontálně. Ke všem činnostem jsou vhodně a opakovaně motivovány. Podílejí se svými výrobky na tom, aby čas trávily v hezkém a příjemném prostředí.

     JSOU CHVÁLENY NEJEN ZA VÝSLEDEK, ALE TAKÉ ZA SNAHU!

     Věříme, že spolupráce a včasná oboustranná komunikace mezi rodiči a učiteli přispěje k pohodě a  souznění po celý školní rok  a společně strávený čas nejen v MŠ, ale i při společných akcích s rodiči bude pro všechny vždy příjemnou vzpomínkou.

Fotogalerie: 4. třída: Motýlci