Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451 739 45 FRYČOVICE

ms-frycovice@seznam.cz

Kuřátka

 

Kapacita třídy je 18 dětí ve věku 2,5 - 4 let.

Učitelky: Petra Staňková, Hana Zichová

Nástup dětí do MŠ je zcela zásadním krokem v životě dítěte. Našim prvořadým cílem je pomoci dětem překonat počáteční problémy s odloučením od rodičů, v době nepřítomnosti rodičů.  Zvykání si na školku je věcí individuální. Některé dítě si zvykne dříve a snadno, jiné později nebo obtížněji. První dny se děti seznamují s učitelkami, ostatními dětmi, hračkami, uspořádáním dne, stravovacími zvyklostmi, apod.

Socializace malého človíčka je hlavní a velmi důležitý úkol. Našim cílem je zaměřit se především na vštěpování pečlivého provádění hygienických a stravovacích návyků - děti vedeme k určitému režimu, k vytváření kamarádských vztahů a vzájemné ohleduplnosti.

Úkolem učitelky mateřské školy je především vytvářet prostředí naplněné pohodou a klidnou, vstřícnou atmosférou. Nabízí dítěti dostatek podnětů pro jeho rozvoj, přičemž zároveň respektuje individuální možnosti a schopnosti každého dítěte, posiluje jeho sebevědomí a vede jej k navazování vztahů s vrstevníky, které jsou postaveny na vzájemné spolupráci a toleranci.

Spolu s dětmi jsme si vytvořili Pravidla soužití ve třídě, které se učíme respektovat a používat tak, až budou pro děti samozřejmostí:

·         Zdravíme se navzájem - děti, rodiče, všechny zaměstnance

·         Po školce neběháme

·         Hračky uklízíme na své místo, navzájem si je půjčujeme

·         Věci ukládáme na svou značku

·         Vodou v koupelně nestříkáme, abychom neuklouzli

·         Při konfliktu se snažíme domluvit a neubližovat si navzájem

U nejmenších dětí vycházíme z písniček, básniček a nejznámějších pohádek. Při všech činnostech využíváme hlavně prožitky dětí, hry, které vedou děti k dětské samostatnosti, ohleduplnosti, schopnosti se projevovat individuálně i ve skupině. Děti učíme poznávat svět kolem sebe, seznamujeme je s prostředím, ve kterém žijí a co je pro ně v životě důležité. Ke každému tématu se dětí naučí písničku, básničku. Snažíme se vychovat šťastné a spokojené děti, které na období strávené v naší třídě budou mít jen ty nejkrásnější vzpomínky.

Aby školka byla pro dítě zábavou, zážitkem a potěšením, a změna prostředí nebyla pro dítě ani rodiče stresující, velmi by nám usnadnilo práci, kdyby rodiče připravili své děti zvládat alespoň základní sebeobsluhu, hygienu a pravidla (oblékání, svlékání, obouvání bot, používání záchodu, mytí rukou mýdlem, používání ručníku, pití z hrnečku, používání lžíce, při jídle sezení u stolku, používání záchodu /včas si dojít – pleny jsou nepřípustné/, chůzi po schodech a na kratší vzdálenosti, používání kapesníku – umět se vysmrkat).

V neposlední řadě – velmi důležité je navázání dobré spolupráce a důvěry paní učitelky s rodiči a podpora stran rodičů. Rodiče by měli dát dítěti najevo, že ve školce není za trest, ale proto, aby poznalo nové kamarády a zažilo spoustu zábavy a potěšení.

Fotogalerie: 1.třída: Kuřátka