Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451
739 45 FRYČOVICE
558 668 136 * 733 393 729
ms-frycovice@seznam.cz

školní rok 2013 - 2014

Plán akcí na školní rok 2013 - 2014

měsíc Datum a čas typ akce název akce počet zúčastněných
ZÁŘÍ 25.9.2013 v 10.30 hod. Divadlo Jak Karlík zachránil babičku 1,2,3 třída
Od 27.9.2013, Zájmová aktivita Plavecký výcvik Přihlášené děti
každý pátek 1,2,3 třída
ŘÍJEN Od října- do května Zájmová aktivita Výtvarná a keramická aktivita Přihlášené děti
předškoláci
Od října - do května Zájmová aktivita Ekologická a dramatická aktivita Přihlášené děti
předškoláci
Od října - do června Zájmová aktivita Angličtina pro děti Přihlášené děti 1,2,3 třída
Od října - do června Zájmová aktivita Taneční kroužek Přihlášené děti
1,2,3 třída
10.10.2013 v 10.15 hod. Divadlo Lesní trpaslík 1,2,3 třída
21.10.2013 v 16.00 hod. Akce s rodiči Večer plný strašidel 1,2,3 třída
LISTOPAD 1.-3.11.2013 Výstava Podzimní výstava zahrádkářů, vystavení dětských prací z MŠ a ZŠ 1,2,3 třída
9.11.2013 Vystoupení Vítání občánků 3 děti z 3.třídy
22.11.2013 v 17.00 hod. Vystoupení Vystoupení na OÚ pro důchodce 10 dětí
26.11.2013 v 8.45 hod. Divadlo Zimní dobrodružství čeritíka Bertíka 1,2,3 třída
PROSINEC 9.12.2013 v 15.00 hod. Dílny s rodiči Kuřátka Pečení cukroví na Mikulášskou besídku 1. třída
3.12.2013 v 15.00 hod. Dílny s rodiči Berušky Pečení perníčků na Mikulášskou besídku 2. třída
2.12.2013 v 15,00 hod. Dílny s rodiči Delfínci Pečení cukroví na Mikulášskou besídku 3. třída
12.12.2013 v 15.30 hod. Akce s rodiči Mikulášská besídka s Hopsalínem na OÚ, 1,2,3 třída
  Vánoční besídka v ZŠ Vystoupení dětí ze ZŠ s vánočním programem MŠ a ZŠ
LEDEN 8.1.2014 v 10.30 hod. Divadlo Anička a bacily 1,2,3 třída
13.- 17.1.2014 Lyžování Lyžařský výcvik na Bílé Přihlášené děti
22.1.2014 dopoledne Spolupráce se ZŠ Návštěva předškoláků v ZŠ 3. třída
ÚNOR   Zápis do ZŠ Zápis do1.třídy ZŠ  
  Vystoupení Výroční schůze ČZS na OÚ Děti z dramatického kroužku
  Vystoupení Vítání občánků 3 děti z 3.třídy
9.2.2014 v 15,00 hod. Akce s rodiči Dětský karneval ( Hopsalín) Děti z MŠ a veřejnost
BŘEZEN 26.3.2014 v 8.30 hod. Divadlo O neposlušném Karlíkovi 1,2,3 třída
DUBEN   Vystoupení Výroční schůze důchodců- děti z MŠ 12. dětí
24.4.2014 v 8.45 hod. Kouzelnické vystoupení Školička kouzel 1,2,3 třída
KVĚTEN   Zápis dětí do MŠ Zápis dětí do MŠ  
26.5.2014 v 10.15 hod. Divadlo . Jak šla prasátka na výlet 1,2,3 třída
23.5.2014 Focení v 9.00 hod. Focení dětí v MŠ 1,2,3 třída
24.5.2014 Akce obce Pohádkový les Rodiče a děti
16.5.2014 - 8 - 14 hod. Školní výlet Školní výlet 1,2,3, třída
  Vystoupení Vítání občánků 3 děti z 3. třídy
30.5.2014 - dopoledne Akce MŠ Hledání pokladů- Den dětí v MŠ 1,2,3 třída
Jízda na poníkovi na školní zahradě,
Ukázka dravých ptáků - hřiště TJ
ČERVEN 16 - 20.6.2014 Škola v přírodě Škola v přírodě – Karlov pod Pradětem, chata Karlovka Předškoláci - přihlášené děti
    Spolupráce se ZŠ Návštěva dětí z 1. třídy na naší zahradě  
         
  5.6.2014 v 10,30 hod. Divadlo loutek v Ostravě   2,3, třída
  25.6.2014 v 15.30 hod. Akce s rodiči Slavnostní rozloučení s předškoláky, táborák 1,2,3 třída
Dětská show

 

 

Lyžujeme se Sluníčkem

Fryčovice MŠ

Termín: 13.1.2014 - 17.1.2014 / dopolední – zimní

Připomínáme rodičům, že řádné přihlášení a platbu kurzu je nutné provést nejpozději do 30.11.2013.

Přihlášku vyplňte na https://prihlaska.sunoutdoor.cz   Cena za dítě: 1690 Kč (bez půjčovného), cena půjčovného 400 Kč.