Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451
739 45 FRYČOVICE
558 668 136 * 733 393 729
ms-frycovice@seznam.cz

Střednědobý výhled rozpočtu

Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace    
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020    
  2018 2019 2020
Příspěvek zřizovatele, úplata za vzdělávání, stravné 1270000,00 1310000,00 1320000,00
Příjmy celkem: 1270000,00 1310000,00 1320000,00
Příspěvek zřizovatele, úplata za vzdělávání, stravné 1270000,00 1310000,00 1320000,00
Výdaje celkem: 1270000,00 1310000,00 1320000,00
Miroslava Šmiřáková, ředitelka školy      
Schválení Radou obce Fryčovice: 6.3.2017, usnesení číslo: 63/1262