Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace

Fryčovice 451
739 45 FRYČOVICE
558 668 136 * 733 393 729
ms-frycovice@seznam.cz

Rozpočet na rok 2017

Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace
Návrh rozpočtu na rok 2017
 
Prádlo, oděv a obuv 20 000,00
Knihy, účební pomůcky, tisk 50 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00
Materiál jinde nezařazený 181 000,00
Spotřební a propagační materiál 1 000,00
Majetek od 500 - 2 999 10 000,00
Materiál - kazety, CD, videokazety 5 000,00
Kancelářské potřeby 25 000,00
Materiál na údržbu 25 000,00
Čistící prostředky 25 000,00
Spotřební mat. pro ŠJ 10 000,00
Hračky do 500 10 000,00
Hračky nad 500 - 2 999 30 000,00
Spotřební mat. jinde nezařazený 40 000,00
Voda 20 000,00
Plyn 100 000,00
Elektrická energie 100 000,00
Cestovné 5 000,00
Reprezentace 5 000,00
Ostatní služby  197 000,00
Služby pošt, spotřeba cenin 1 000,00
Bankovní poplatky 9 000,00
Likvidace odpadu 24 000,00
Praní, čištění 24 000,00
Služby telekomunikací 25 000,00
Přeprava 1 000,00
Účetnictví 65 000,00
Programy, ost. služby, projekt.dokumentace 5 000,00
Servisní služby 35 000,00
Služby školení a vzdělávání 8 000,00
Jiné ostatní náklady 2 000,00
Pojištění 1 000,00
Ostatní náklady 1 000,00
Opravy a udržování 100 000,00
OPPP - zřizovatel 30 000,00
Celkem 860 000,00
Ve Fryčovicích 20.2.2017
Schváleno na 15. zasedání zastupitelstva obce dne 29.3.2017, usnesení č. 15/153.
Zveřejněno 28.4.2017